Graip Logo

International Competitiveness Promotion by LIAA

On the 5th of October 2022 “GRAIP AS” signed an agreement Nr. SKVL-2022/427 with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) for the project “International competitiveness promotion”, which is co-financed by the European Regional Development Fund.

Līgums par atbalsta saņemšanu no LIAA

GRAIP AS ir noslēdzis 05.10.2022. līgumu Nr. SKVL-2022/427 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.