Rynek zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) został oszacowany na 2,65 miliarda dolarów w 2021 roku, zgodnie z raportem firmy Statista. Prognoza pokazuje wzrost rynku z CAGR na poziomie 27,7% w latach 2021-2030. Przewiduje się, że do 2030 r. wartość rynku RPA wyniesie 23,9 mld USD.

Technologia RPA jest popularna w sektorach bankowości, księgowości, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, handlu detalicznego i IT. Deutsche Bank, Ernst & Young, AT&T i Walgreens to duże przedsiębiorstwa inwestujące w RPA w celu zwiększenia wydajności procesów biznesowych.

Ta publikacja odpowiada na główne pytania dotyczące zrobotyzowanej automatyzacji procesów: jej znaczenie, korzyści biznesowe, sposób działania, przypadki użycia, funkcje i porównanie ze sztuczną inteligencją.

Czym jest RPA?

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) reprezentuje technologię oprogramowania pomagającą budować, wdrażać i zarządzać robotami programowymi. Wykonują oni ludzkie działania, współpracując z systemami cyfrowymi i oprogramowaniem w celu realizacji powtarzalnych zadań dla przedsiębiorstw. Roboty programowe mogą rozumieć, co jest wyświetlane na ekranie urządzenia, wykonywać prawidłowe naciśnięcia klawiszy, kierować systemami, rozpoznawać i wyodrębniać dane oraz wykonywać wiele innych zdefiniowanych działań. Automatyzacja RPA pomaga firmom w procedurach transakcyjnych, inicjowaniu odpowiedzi, manipulowaniu danymi i interakcjach z innymi systemami cyfrowymi i oprogramowaniem. Z pomocą RPA można łatwo zoptymalizować przetwarzanie dokumentów i faktur oraz skrócić czas rozpoznawania dokumentów.

Korzyści biznesowe RPA

Wdrożenie zrobotyzowanej automatyzacji procesów przynosi przedsiębiorstwom cenne korzyści. Optymalizuje przepływy pracy, dzięki czemu firmy są bardziej rentowne, elastyczne i elastyczne. Automatyzacja za pomocą robotów wpływa na pracowników. Zwiększa satysfakcję, zaangażowanie i produktywność poprzez ograniczenie powtarzalnych zadań w pracy. Oprogramowanie RPA nie jest inwazyjne. Można go łatwo wdrożyć, aby przyspieszyć transformację cyfrową.

Prostota użytkowania

Główną zaletą zrobotyzowanego procesu automatyzacji jest prostota. Każdy użytkownik może przeszkolić i wdrożyć robota RPA bez wiedzy i umiejętności programistycznych. Wówczas robot może wykonywać produktywną pracę przez 24 godziny na dobę. Robotyka automatyzacji procesów integruje się z przedsiębiorstwami przy niskim ryzyku i przewidywanym wysokim zwrocie z inwestycji (ROI).

Oszczędność kosztów

Automatyzacja robotów prowadzi do poprawy wskaźników biznesowych i zauważalnych oszczędności kosztów. Organizacje wdrażają RPA, automatyzując wiele procesów za pomocą tej technologii. Jak twierdzi firma Deloitte, oprogramowanie RPA nadal przekracza prognozy: 59% respondentów potwierdza redukcję kosztów.

Szybkość i dokładność

Wykonywanie powtarzalnych zadań nie jest podstawową funkcją ludzkiego mózgu. Taka praca może prowadzić do błędów i zmniejszać zaangażowanie i inicjatywę pracowników. Według raportu Deloitte, automatyzacja robotyczna nadal wykazuje znaczące wyniki: 90% respondentów mówi o poprawie jakości i dokładności.

Skalowalność i elastyczność

Robotyka do automatyzacji może szybko się rozwijać, aby dopasować się do skoków przepływu pracy i reagować na strajki o wysokim popycie. W ankiecie Pegassystems 30% respondentów wspomniało, że możliwość naprawienia słabych procesów jest jedną z głównych zalet RPA.

Zwiększona produktywność

RPA pomaga organizacjom wykonywać więcej zadań przy tej samej liczbie pracowników. Raport Deloitte mówi, że zwrot z RPA został zauważony w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Roboty zapewniały średnio 20% ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC). Ponadto 86% respondentów zgadza się z poprawą produktywności. Przedsiębiorstwa wierzą, że proces automatyzacji robotów zwiększy ich efektywność.

Zwiększona zgodność

Technologia RPA zapewnia przedsiębiorstwom pełne możliwości audytu. W ankiecie Deloitte widać, że 92% respondentów zgadza się z poprawą zgodności w swoich organizacjach.

Jak działa technologia RPA?

Roboty RPA mają takie same zdolności cyfrowe jak ludzie. Mogą one wchodzić w interakcje z dowolnym systemem lub aplikacją. Na przykład roboty mogą kopiować i wklejać, zbierać dane internetowe, wykonywać obliczenia, przenosić pliki, odczytywać wiadomości e-mail, łączyć się z interfejsami API i wyodrębniać dane. Technologia RPA dostosowuje się do każdego przepływu pracy lub interfejsu urządzenia. Dlatego nie ma potrzeby zmiany struktury organizacyjnej, aplikacji i systemów w celu automatyzacji.

Proces zrobotyzowanej automatyzacji jest łatwy do wdrożenia. Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z urządzeń cyfrowych, możesz dość łatwo skonfigurować, skonfigurować i zarządzać robotami RPA. Możliwe jest również planowanie, klonowanie, dostosowywanie i udostępnianie ich w celu wykonywania procesów biznesowych w całej firmie.

Technologia RPA realizuje powtarzalne zadania, wykonując etapy transakcji zwykle wykonywane przez ludzi. Praca ta jest realizowana poprzez zaaranżowane interakcje interfejsu użytkownika. Mapuje ludzki proces lub zadanie w języku oprogramowania RPA, aby skrypt oprogramowania mógł go wykonać, z przydzielonym czasem działania. Celem jest wykonanie skryptu przez kontrolny pulpit nawigacyjny lub orkiestrator. Skrypt jest zwykle nazywany “robotem”. Możliwe jest tworzenie robotów poprzez programowanie lub stosowanie intuicyjnych interfejsów graficznych o niskim kodzie lub bez kodu, natywnych dla platformy RPA.

Przypadki użycia RPA

Robotyka automatyzacji procesów zapewnia ludziom nowe perspektywy i wydajność. Oprogramowanie RPA uwalnia ich od powtarzalnych i wyczerpujących przepływów pracy w różnych branżach i działach. Przedsiębiorstwa z sektorów takich jak usługi finansowe, opieka zdrowotna, produkcja i handel detaliczny już zintegrowały RPA. Technologia ta stała się przydatna dla działów finansowych, prawnych, sprzedaży, zgodności, operacji i obsługi klienta.

RPA doskonale nadaje się do automatyzacji zadań obejmujących starsze systemy, które nie mają interfejsów API, infrastruktury wirtualnych pulpitów (VDI) ani dostępu do baz danych.

Automatyzacja RPA stała się szeroko rozpowszechniona ze względu na łatwość wdrożenia. Oprogramowanie to może zautomatyzować niemal każdy powtarzalny proces o dużej objętości. Niektóre organizacje stosują nawet RPA w procesach kognitywnych, które wymagają umiejętności AI na wyższym poziomie.

Funkcje i możliwości RPA

Aby zrealizować transformacyjny program RPA, przedsiębiorstwa potrzebują oprogramowania, które zapewnia automatyzację nie tylko pojedynczego procesu. Firmy potrzebują sprawnej platformy RPA, która pomaga tworzyć i organizować nowe możliwości cyfrowe. Prowadzi organizacje do w pełni zautomatyzowanego poziomu przedsiębiorstwa. Wielofunkcyjne oprogramowanie RPA musi wspierać biznes od początku do końca. Zaczyna się od poszukiwania możliwości automatyzacji, a kończy na szybkiej budowie wysokowydajnych robotów i zarządzaniu wieloma zautomatyzowanymi procesami pracy.

Automatykę zrobotyzowaną można podzielić na dwie grupy: obsługiwaną i nienadzorowaną. Roboty RPA pracują lokalnie na stacjach roboczych i wykonują zadania front-office. Działają one równolegle z ludźmi, ale nadal mogą być wyzwalane przez zdarzenia systemowe. Mówiąc o robotach bez nadzoru, mogą one zarządzać danymi przedsiębiorstwa na serwerach zaplecza. Roboty te mogą wykonywać swoją pracę bez udziału człowieka. RPA bez nadzoru może być wyzwalane przez zdarzenia lub zaprogramowane do pracy zgodnie z harmonogramem.

RPA i sztuczna inteligencja (AI)

Należy wspomnieć, że RPA i AI to dwie różne technologie. Można je łączyć, zapewniając przedsiębiorstwom duże możliwości. Automatyzacja robotyki umożliwia wprowadzenie nowoczesnych funkcji sztucznej inteligencji w postaci modeli uczenia maszynowego, rozpoznawania znaków i obrazów, przetwarzania języka naturalnego (NLP) i innych w robotach RPA. Umiejętności AI pomagają robotom wykonywać procesy poznawcze w następujących zadaniach:

  • Rozpoznawanie faktur i paragonów (różne języki i typy, nawet w złej jakości)
  • Rozpoznawanie paszportów i dowodów osobistych
  • Rozpoznawanie dokumentów (w celu utworzenia oferty lub zamówienia sprzedaży)
  • Wizualizacja ekranów (nawet wirtualnych pulpitów)
  • Zrozumienie i udział w rozmowach

Sztuczna inteligencja pomaga odkryć szeroki zakres możliwości automatyzacji robotycznej i skonstruować skuteczny potok automatyzacji za pomocą oprogramowania RPA.

Wymuszając proces integracji sztucznej inteligencji z biznesowym przepływem pracy, wiele organizacji uznaje, że RPA może działać jako system dostarczania technologii AI. Firmy mogą konfigurować roboty w celu zastosowania modeli uczenia maszynowego do zautomatyzowanych procesów decyzyjnych i analiz. Dodaje inteligencję maszynową do codziennych operacji.

Podsumowanie

Podsumowując tę publikację, robotyka w automatyzacji procesów sprawia, że procesy biznesowe są przejrzyste dla kierownictwa, efektywne pod względem wielkości przychodów i satysfakcjonujące dla pracowników. RPA przynosi znaczące korzyści w codziennej pracy. Organizacje mogą zastosować ją do bardziej zaawansowanych technologii, uzyskując świetne wyniki. Choć początkowy koszt automatyzacji procesów jest wysoki, pomaga ona firmom efektywnie zarządzać procesami, zmniejszając ostatecznie wydatki.

Platforma Graip.AI to asystent AI, który łączy w sobie moc opartej na regułach automatyzacji procesów robotycznych i samouczącej się sztucznej inteligencji. Nasi klienci mogą wdrożyć w swoich procesach biznesowych następujące rozwiązania: Sales Request Automation dla zadań sprzedażowych oraz Invoice Automation dla księgowości. Pierwsze rozwiązanie skraca czas przetwarzania dokumentów o 85%. Daje to zespołowi sprzedaży większe możliwości w zakresie działań związanych z klientami, zamiast ręcznego wprowadzania danych z dokumentów przychodzących. Jednocześnie rozwiązanie Invoice Automation zapewnia 99% dokładność przetwarzania faktur dzięki rozpoznawaniu dokumentów i przyspiesza pracę z fakturami od dostawców.